Photos from Thai Canned Sardine Mackerel's post

บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 🥇ระดับทอง🥇 ด้านกิจกรรม“ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย..

5 likes, 0 comments1 day ago

Photos from Thai Canned Sardine Mackerel's post

ฝึกซ้อมดับเพลิง&อพยพหนีไฟ✌️การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งด้านภาคทฤษฎีและปฏิบัติของพนักงานทุกคน..

8 likes, 0 comments1 month ago

Photos from Thai Canned Sardine Mackerel's post

บริษัทฯ ได้ต้อนรับคณะตรวจประเมินกระบวนการผลิต จากประเทศ El SALVADOR และได้รับการรับรอง เมื่อวันที่..

3 likes, 0 comments1 month ago

Photos from Thai Canned Sardine Mackerel's post

เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองว่าเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3..

4 likes, 0 comments1 month ago

Photos from Thai Canned Sardine Mackerel's post

ดร.ภากรณ์ พัวพันสวัสดิ์ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ “ท่านอาจารย์ รศ.ดร.สมพล..

8 likes, 0 comments4 months ago

Photos from Thai Canned Sardine Mackerel's post

✨พิธีมอบรางวัล “CSR-DIW Award 2017” กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม✨ดร.ภากรณ์ พัวพันสวัสดิ์ ผู้บริหารบริษัทฯ..

11 likes, 3 comments5 months ago